Skip to main content

Kamp Krupanj 2021 rezerva

LETNJI KAMP RITMI?KE GIMNASTIKE KRUPANJ 2021

19-25. JUN 2021.

GK Partizan ovog leta organizuje kamp ritmi?ke gimnastike u fenomenalnim klimatskim  i   smeštajnim uslovima koje nude Krupanj i? Spa Hotel “Grand”.

Od 19. do 25. juna, u gradskoj sportskoj hali kao i na velikom  broju otvorenih terena i parkova, polaznice kampa imaju priliku da treniraju i sti?u znanje od trenera GK Partizan predvo?enih sa glavnim trenerom Darijom Mitrovi?

Pored trenera koji ?e sa decom raditi na poboljšanju njihovih veština, obezbe?en je i stru?an nadzor lekara, fizioterapeuta.

Uz kvalitetan rad, kampere o?ekuje dosta zabavnog sadržaja, razna takmi?enja i ekukativne radionice.

Pored sportskog segmenta, cilj kampa je i da deca provedu kvalitetno vreme u prirodi, kao i  da se upoznaju sa lokalnim znamenitostima kulturno-istorijskog karaktera, koje ?emo obi?i na izletima uz pratnju lokalnih vodi?a koji ?e nas bolje upoznati sa okolinom i njenim lepotama.


KO SU POLAZNICI KAMPA

Kamp je namenjen devoj?icama od 7 do 18 godina, koje su podeljene u 3 grupe:

 

Školice gimnastike

U ovu grupu spadaju devoj?ice koje su ove sezone uplovile u svet ritmike i poha?aju neku od naših školica gimnastike. Na kampu ?e uz svoje trenere imati prilike da  nastave usavršavanje treniraju?i i druže?i se sa drugaricama iz napredne i takmi?arske grupe, a sve pod budnim okom i stru?nim radom glavnog trenera GK Partizan.

 


Napredna grupa

Devoj?ice iz ove grupe su ve? na pragu takmi?arskog pa ?e na kampu akcenat rada sa njima biti usmeren ka usavršavanju nau?enog kao i osvajanju novih veština a po program rada Darije Mitrovi?.

Takmi?arke

 Sve polaznice dobijaju besplatanu opremu koji se sastoji od 2 majice i ranca GK Partizan.

 

LOKACIJA

Kamp je smešten u Krupnju, koji se nalazi na 135 km udaljenosti od Beograda, u Ma?vanskom okrugu. Ovu lokaciju karakterišu odli?ni klimatski uslovi sa odlikama vadušne banje, ?ist planinski vazduh i netaknuta priroda sa bogatom florom i faunom, što je od velike važnosti za kvalitetan boravak dece na kampu.

 

SMEŠTAJ

7 dana 6 no?enja

Smeštaj: SPA Hotel “Grand” nalazi se u centru Krupnja, okružen parkom, šumom, rekom i sportskim terenima. Raspolaže sa dvokrevetnim, trokrevetnim i ?etvorokrevetnim sobama.

Sve sobe su kompletno renovirane, sa novim kupatilima i nameštajem, tv i klima ure?ajem.


Za naše devoj?ice obezbe?en je pun pansion  (doru?ak švedski sto, ru?ak i ve?era)


Otvoreni bazen i SPA centar sa bazenom,   ?akuzijem, parnim kupatilom, saunom i sobom za masažu


Hala, otvoreni i zatvoreni tereni, trim staza, parkovi
AKTIVNOSTI

  • Lekarski pregled svih polaznika kampa po dolasku u hotel
  • Organizovani treninzi dva puta dnevno
  • Rad sa stru?nim trenerskim kadrom Partizana po programu rada glavnog trenera GK Partizan Darije Mitrovi?
  • Izleti sa posetom lokalnim znamenitostima
  • Bazen

CENE I NA?IN PLA?ANJA

23.000 dinara

Mogu?nost pla?anja u ratama do polaska na kamp

Rate: Mart, April, Maj i 15.Jun

POPUSTI

Sopstveni prevoz       1.000 dinara

 

PRIJAVE I INFORMACIJE

kamp@gkpartizan.rs

tel : 067 727 8492

Onlajn prijave na: www.gkpartizan.rs/kamp2021/

 

Preuzmi brošuru KAMP KRUPANJ 2021


leform_popup_open(1);