Skip to main content

O Estetskoj Grupnoj Gimnastici ( AGG )Estetska  grupna  gimnastike (AGG) kao poseban vid sporta,  zasniva se na stilizovanim, prirodnim pokretima  celim  telom. Sport uključuje harmonične, ritmične i dinamične pokrete izvedene prirodnom upotrebom snage. Postoji prirodan i kontinuiran prelaz  od jednog pokreta do drugog, kao da se svaki novi pokret stvara i proističe iz prethodnog. Svi pokreti se moraju izvoditi tečno, pokazujući amplitude  i raznolikost  u dinamici i brzini.

Kompozicija

Kompozicija mora da sadrži raznovrsne i raznoznorodne  pokrete tela, kao što su talasi celim telom i zamasi, ravnoteže i okreti, skokovi i poskoci, plesni koraci i podrške. 

Potrebne su fizičke predispozicije kao što su fleksibilnost, brzina, snaga, koordinacija i sposobnost da se krećete bez napora i sliveno.

Timski rad

Takmičarsku grupu čini 6 do 10 gimnastičarki. Timski rad i jedinstvo su neophodni. Koreografijom se stvara priča ekspresivnom  interpretacijom  muzike  kroz  pokrete.

Estetska grupna gimnastika je spoj sporta i  umetnosti, izrazi  i osećanja kombinovani u poseban takmičarski vid vrhunskog sporta.

https://www.ifagg.com/v1/page.php?n=6

The first AGG World Championship was held in Helsinki (Finland) in 2000. The first World Champion became the team „Campuksen Koonto“ (Finland).