Skip to main content

Testiranje Decembar 2021

Po planu rada Glavnog trenera GK Partizan Darije Mitrović, sa većinom polaznica Škole ritmike GK Partizan je urađeno kontrolno testiranje napretka 24-27. Decembra 2021.

Ocenjivali su se osnovni elementi ritmičke gimnastike, razgibanost, snaga, kao i elementi sa rekvizitima (vijača i obruč) i sve što su devojčice do sada naučile.

Glavni trener je ocenio napredak i nivo uspešnosti svake polaznice i u skladu sa rezultatima daje preporuke za dalje treninge trenerima na svim punktovima GK Partizan.

Cilj testiranja nije takmičarskog karaktera niti se ocene zasnivaju na pravljenju rang liste već služe trenerima  i stručnim licima kao pomoć u praćenju razvoja svake naše članice.

Glavni trener Darija Mitorvić napominje da je u ovoj početnoj fazi usvajanja novih veština i uvođenja dece u svet ritmičke gimnastike sasvim normalno da postoji razlika u ocenama i da Klub obraća posebnu pažnju na razvoj i napredak svih pojedinaca. Zbog specifičnosti situacije vezane za Kovid -19 dosta devojčica je i neredovno prisustvovalo treninzima a u obzir treba uzeti i devojčice koje su sa treninzima krenule sa zakašnjenjem u odnosu na ostale. Takođe treba uzeti u obzir i uzrast i prilagođenost vežbi i treninga za različite uzrastne kategorije.

U svakom slučaju opšta ocena glavnog trenera Darije Mitrović je da su sve članice GK Partizan pokazale veliki napredak u razvoju i da će se redovnim treninzima do kraja ove faze trenažnog procesa ispuniti ciljevi programa.

Glavni trener čestita svim devojčicama i njihovim trenerima na dosadašnjem postignutom napretku i poziva ih da nastave sa dobrim radom. Naredno testiranje će po planu biti obavljeno krajem Maja 2022.

U skladu sa uzrastom najveći mogući broj bodova na testiranju je:

2016/17 godište – 130  bodova

(Napomena* – polaznice ovog godišta kojima je ovo III testiranje radile su po programu za starije odnosno 2014/15)

2014/15 godište – 150 bodova

(Napomena* – polaznice ovog godišta kojima je ovo III testiranje radile su po programu za starije odnosno 2013)

2013 godište i starije – 150 bodova

(Napomena* – polaznice ovog godišta kojima je ovo III testiranje radile su po naprednom programu)

Rezultati su prikazani po broju članske karte svake devojčice. Ukoliko ne znate broj članske karte, možete ga videti na uplatnici za članarinu u rubrici Poziv na broj.

Rezultati testiranja Decembar 2021:

2016/17 godište – 130  bodova max.

(Napomena* – polaznice ovog godišta kojima je ovo III testiranje radile su po programu za starije odnosno 2014/15)

Br.Čl. karte Ocena
19097 109.0
20188 124.0
20212 110.0
20218 120.0
20229 93.0
20264 103.0
20273 113.0
21161 111.0
21172 113.0
21190 110.0
21196 111.0
21205 117.0
21206 108.0
21224 83.0
21225 72.0
21228 69.0
21230 101.0
21231 84.0
21234 104.0
21239 81.0
21244 107.0
21250 93.0
21264 67.0
21273 110.0
21296 87.0
21305 106.0
21306 72.0
21307 93.0
21311 104.0
21312 90.0
21313 112.0
21315 92.0
21327 97.0
21338 104.0
21341 110.0
21343 82.0
21357 112.0
21368 89.0
21373 114.0
21375 113.0
21376 78.0
21380 127.0
21384 99.0
21385 91.0
21386 104.0
21387 120.0
21389 61.0
21390 105.0
21392 101.0
21393 104.0
21402 108.0
21410 100.0
21419 106.0
21426 94.0
21449 106.0
21454 103.0
21457 86.0
21458 84.0
21459 73.0
21461 102.0

2014/15 godište – 150 bodova max.

(Napomena* – polaznice ovog godišta kojima je ovo III testiranje radile su po programu za starije odnosno 2013)

Br.Čl. karte Ocena
19044 140
19098 119
20191 134
20216 119
20224 136
20231 141
20238 137
20271 133
20279 118
20280 134
20291 100
20296 135
21122 133
21125 119
21130 115
21135 128
21145 134
21151 128
21154 112
21155 124
21160 131
21164 126
21181 136
21195 103
21209 123
21210 131
21220 98
21232 114
21243 113
21245 117
21249 117
21251 133
21253 125
21254 124
21257 127
21258 104
21262 121
21268 88
21270 115
21272 109
21282 113
21287 128
21290 104
21292 102
21297 104
21303 100
21308 122
21314 84
21316 127
21317 140
21322 113
21325 113
21329 93
21330 109
21332 111
21336 115
21345 117
21346 122
21347 122
21349 114
21350 124
21351 131
21353 127
21354 113
21355 114
21366 119
21367 99
21369 110
21374 99
21391 115
21396 136
21399 105
21400 128
21403 119
21404 115
21405 118
21406 122
21411 109
21412 113
21414 109
21416 128
21420 102
21423 122
21440 105
21442 125
21445 118
21446 111
21447 113
21450 114
21463 101
21465 127

2013 godište i starije – 150 bodova max.

(Napomena* – polaznice ovog godišta kojima je ovo III testiranje radile su po naprednom programu)

Br.Čl. karte Ocena
19095 130
20111 129
20119 131
20128 133
20142 131
20173 135
20183 138
20210 140
20211 146
20223 132
20225 144
20245 133
20267 138
20268 138
21128 127
21142 143
21159 138
21165 129
21188 134
21192 109
21215 140
21216 132
21218 129
21219 126
21221 140
21227 131
21229 136
21238 137
21246 131
21247 127
21248 125
21252 121
21259 127
21266 129
21269 110
21271 130
21276 147
21277 118
21279 125
21280 116
21281 105
21283 133
21289 129
21294 111
21299 139
21300 125
21302 140
21320 133
21323 113
21339 124
21340 125
21358 119
21361 128
21362 133
21377 126
21381 137
21395 144
21421 97
21427 123
21428 125
21433 103
21437 118
21444 127
21448 122
21451 121
21452 125
21453 127
21462 108