Skip to main content

Testiranje Jun 2021

Po planu rada Glavnog trenera GK Partizan Darije Mitrović, sa polaznicama Škole ritmike GK Partizan je urađeno redovnogodišnje testiranje napretka polovinom Juna 2021.

Kao i za vreme martovskog testiranja i sada su se ocenjivali osnovni elementi ritmičke gimnastike, razgibanost, snaga, ali i elementi sa rekvizitima (obruč i lopta) i sve što su devojčice do sada naučile.

Glavni trener je ocenio napredak i nivo uspešnosti svake polaznice i u skladu sa rezultatima daje preporuke za dalje treninge trenerima na svim punktovima GK Partizan.

Cilj testiranja nije takmičarskog karaktera niti se ocene zasnivaju na pravljenju rang liste već služe trenerima  i stručnim licima kao pomoć u praćenju razvoja svake naše članice.

Glavni trener Darija Mitorvić napominje da je u ovoj početnoj fazi usvajanja novih veština i uvođenja dece u svet ritmičke gimnastike sasvim normalno da postoji razlika u ocenama i da Klub obraća posebnu pažnju na razvoj i napredak svih pojedinaca. Potrebno je uzeti u obzir i uzrast i prilagođenost vežbi i treninga za različite uzrastne kategorije.

U svakom slučaju opšta ocena glavnog trenera Darije Mitrović je da su sve članice GK Partizan pokazale veliki napredak u razvoju i da su redovnim treninzima do kraja ove faze trenažnog procesa ispunjeni ciljevi programa.

Sve članice kluba koje su uspešno pohađale našu školu dobile su prigodne diplome i medalje, koje će ih nadamo se jednog dana podsećati na njihove prve korake u ritmičkoj gimnastici.

Od svega što nas čini srećnim u našem poslu posebna je ta činjenica da smo iz naših škola ritmičke gimnastike u prethodnih godinu ipo dana selektovali preko 30 devojčica koje su prvi put ušle u salu, a već smo ih prebacili u kategorije koje češće i više treniraju, ozbiljnije se bave sportom, neke su se već takmičile u sistemu takmičenja najnižih kategorija i programa. A najvažnije od svega, sve su zavolele i radosne su što se bave ritmičkom gimnastikom i redovno dolaze na treninge.

Glavni trener čestita svim devojčicama i njihovim trenerima na dosadašnjem postignutom napretku i poziva ih da nastave sa dobrim radom.

U skladu sa uzrastom najveći mogući broj bodova na testiranju je:

4-5 godina – 125

6-10 godina – 150

Rezultati su prikazani po broju članske karte svake devojčice.

Rezultati testiranja:

Br.Čl. karte Uzrast ( godine) Ocena
19045 4-5 126.0
19090 4-5 127.0
20140 4-5 125.0
20116 4-5 133.0
20117 4-5 105.0
20125 4-5 108.0
20273 4-5 117.0
     
     
20165 4-5 112.0
20166 4-5 117.0
20188 4-5 113.0
20196 4-5 113.0
20218 4-5 119.0
     
20279 4-5 102.0
20287 4-5 109.0
20291 4-5 118.0
21125 4-5 113.0
21126 4-5 134.0
21129 4-5 114.0
21145 4-5 110.0
21154 4-5 110.0
21160 4-5 122.0
21161 4-5 121.0
21171 4-5 96.0
21172 4-5 101.0
21173 4-5 105.0
21190 4-5 99.0
21195 4-5 111.0
Uzrast  6 – 7 godina  
Br.Čl. karte Uzrast ( godine) Ocena
19044 6-7 142.0
19107 6-7 141.0
20111 6-7 132.0
20127 6-7 133.0
20128 6-7 135.0
20134 6-7 136.0
20139 6-7 138.0
20148 6-7 136.0
20150 6-7 122.0
20155 6-7 146.0
20156 6-7 146.0
20173 6-7 146.0
20179 6-7 135.0
20183 6-7 148.0
20185 6-7 136.0
20197 6-7 126.0
20210 6-7 144.0
20211 6-7 149.0
20216 6-7 129.0
20223 6-7 145.0
20224 6-7 122.0
20225 6-7 139.0
20230 6-7 138.0
20241 6-7 134.0
20255 6-7 144.0
20257 6-7 136.0
20261 6-7 144.0
20264 6-7 112.0
20275 6-7 135.0
20276 6-7 133.0
20277 6-7 123.0
20280 6-7 139.0
20281 6-7 140.0
20290 6-7 146.0
20296 6-7 140.0
21113 6-7 133.0
21116 6-7 142.0
21118 6-7 123.0
21127 6-7 150.0
21128 6-7 133.0
21136 6-7 142.0
21151 6-7 127.0
21155 6-7 116.0
21158 6-7 106.0
21159 6-7 139.0
21164 6-7 129.0
21165 6-7 139.0
21175 6-7 117.0
21176 6-7 132.0
21177 6-7 141.0
21183 6-7 138.0
21186 6-7 121.0
21187 6-7 125.0
21193 6-7 128.0
20158 6-7 122.0
20159 6-7 130.0
20191 6-7 123.0
21135 6-7 134.0
20161 6-7 132.0
20163 6-7 139.0
 20268      6-7            137.0
   20231        6-7                141.0
   19101        6-7                125.0

 

Uzrast  8 – 10 Godina  
Br.Čl. karte Uzrast ( godine) Ocena
19037 8-10 127.0
19067 8-10 133.0
19068 8-10 123.0
19089 8-10 145.0
19095 8-10 140.0
19096 8-10 131.0
20119 8-10 131.0
20142 8-10 143.0
20143 8-10 138.0
20146 8-10 147.0
20149 8-10 147.0
20162 8-10 150.0
20167 8-10 137.0
20169 8-10 144.0
20176 8-10 145.0
20187 8-10 150.0
20198 8-10 146.0
20245 8-10 140.0
20251 8-10 146.0
20253 8-10 133.0
20265 8-10 147.0
20266 8-10 150.0
20267 8-10 140.0
21114 8-10 139.0
21117 8-10 148.0
21120 8-10 138.0
21142 8-10 130.0
21146 8-10 112.0
21147 8-10 149.0
21148 8-10 144.0
21149 8-10 147.0
21150 8-10 149.0
21153 8-10 122.0
21156 8-10 133.0
21163 8-10 147.0
21174 8-10 125.0