Skip to main content

Testiranje Mart 2021

Po planu rada Glavnog trenera GK Partizan Darije Mitrović, sa većinom polaznica Škole ritmike GK Partizan je urađeno kontrolno testiranje napretka krajem Februara i početkom Marta 2021.

Ocenjivali su se osnovni elementi ritmičke gimnastike, razgibanost, snaga, kao i elementi sa rekvizitima (vijača i obruč) i sve što su devojčice do sada naučile.

Glavni trener je ocenio napredak i nivo uspešnosti svake polaznice i u skladu sa rezultatima daje preporuke za dalje treninge trenerima na svim punktovima GK Partizan.

Cilj testiranja nije takmičarskog karaktera niti se ocene zasnivaju na pravljenju rang liste već služe trenerima  i stručnim licima kao pomoć u praćenju razvoja svake naše članice.

Glavni trener Darija Mitorvić napominje da je u ovoj početnoj fazi usvajanja novih veština i uvođenja dece u svet ritmičke gimnastike sasvim normalno da postoji razlika u ocenama i da Klub obraća posebnu pažnju na razvoj i napredak svih pojedinaca. Zbog specifičnosti situacije vezane za Kovid -19 dosta devojčica je i neredovno prisustvovalo treninzima a u obzir treba uzeti i devojčice koje su sa treninzima krenule sa zakašnjenjem u odnosu na ostale. Takođe treba uzeti u obzir i uzrast i prilagođenost vežbi i treninga za različite uzrastne kategorije.

U svakom slučaju opšta ocena glavnog trenera Darije Mitrović je da su sve članice GK Partizan pokazale veliki napredak u razvoju i da će se redovnim treninzima do kraja ove faze trenažnog procesa ispuniti ciljevi programa.

Glavni trener čestita svim devojčicama i njihovim trenerima na dosadašnjem postignutom napretku i poziva ih da nastave sa dobrim radom. Naredno testiranje će po planu biti obavljeno krajem Maja 2021.

U skladu sa uzrastom najveći mogući broj bodova na testiranju je:

4-5 godina – 125

6-10 godina – 150

Rezultati su prikazani po broju članske karte svake devojčice.

Rezultati testiranja:

Uzrast  4 – 5 godina
 
Br.Čl. karte Uzrast ( godine) Ocena
19094 4-5 87.0
19097 4-5 84.0
19098 4-5 102.0
20117 4-5 96.0
20140 4-5 79.0
20158 4-5 107.0
20159 4-5 111.0
20160 4-5 101.0
20163 4-5 114.0
20165 4-5 108.0
20166 4-5 106.0
20188 4-5 105.0
20196 4-5 104.0
20197 4-5 109.0
20212 4-5 97.0
20218 4-5 95.0
20229 4-5 75.0
20236 4-5 101.0
20255 4-5 113.0
20260 4-5 108.0
20264 4-5 105.0
20271 4-5 106.0
20273 4-5 101.0
20279 4-5 112.0
20287 4-5 100.0
20291 4-5 114.0
21119 4-5 90.0
21125 4-5 90.0
21126 4-5 78.0
21129 4-5 97.0
21135 4-5 101.0
21137 4-5 110.0
Uzrast  6 – 7 godina
 
Br.Čl. karte Uzrast ( godine) Ocena
20111 6-7 106.0
20118 6-7 128.0
20127 6-7 119.0
20128 6-7 130.0
20134 6-7 125.0
20136 6-7 124.0
20152 6-7 134.0
20155 6-7 137.0
20156 6-7 137.0
20173 6-7 140.0
20177 6-7 98.0
20179 6-7 126.0
20183 6-7 140.0
20185 6-7 130.0
20211 6-7 141.0
20216 6-7 119.0
20223 6-7 140.0
20224 6-7 103.0
20225 6-7 138.0
20231 6-7 127.0
20238 6-7 113.0
20246 6-7 115.0
20248 6-7 119.0
20261 6-7 127.0
20268 6-7 131.0
20276 6-7 126.0
20280 6-7 136.0
20290 6-7 134.0
20295 6-7 111.0
20298 6-7 106.0
21111 6-7 143.0
21113 6-7 113.0
21116 6-7 139.0
21118 6-7 117.0
21122 6-7 117.0
21124 6-7 102.0
21127 6-7 131.0
21128 6-7 137.0
21136 6-7 121.0
Uzrast  8 – 10 Godina
 
Br.Čl. karte Uzrast ( godine) Ocena
19037 8-10 122.0
19054 8-10 133.0
19067 8-10 129.0
19068 8-10 116.0
19084 8-10 140.0
19089 8-10 126.0
19095 8-10 132.0
20119 8-10 132.0
20142 8-10 130.0
20143 8-10 131.0
20146 8-10 137.0
20149 8-10 138.0
20151 8-10 129.0
20162 8-10 143.0
20167 8-10 122.0
20169 8-10 132.0
20176 8-10 139.0
20184 8-10 143.0
20187 8-10 145.0
20189 8-10 130.0
20198 8-10 141.0
20251 8-10 139.0
20265 8-10 139.0
20266 8-10 133.0
20267 8-10 128.0
20272 8-10 121.0
20297 8-10 128.0
21114 8-10 131.0
21117 8-10 132.0
21120 8-10 137.0
21121 8-10 94.0
21139 8-10 113.0